Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor

Erdek'te tarımsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bölgedeki üreticiler ile birlikte üretim, temin ve tüketim sağlamak amacıyla Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor.

Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor

Erdek’te tarımsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bölgedeki üreticiler ile birlikte üretim, temin ve tüketim sağlamak amacıyla Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor.

Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmasının ilk aşaması olan Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli nezdinde, kuruluş etüt çalışması Erdek Çuğra Mevkii’nde yer alan bir işletmede gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Abdullah Aker ve Kemalettin Kırca’nın hazır bulunduğu toplantıda, Kapıdağ bölgesinde hedeflenen orman ürünlerinin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik fikirler ortaya konuldu.

34 kurucunun ortağı olduğu “Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”nin kurulması çalışmalarına başlanıldı.

Kapıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor